Počas 30 rokov sme od zákazníkov dostali zadania vskutku rôzneho druhu. Napriek tomu sa stále objaví niečo, čo nás prekvapí. Úloha, o ktorej sme predtým nepočuli.

 

Teraz nás oslovila jedna firma s nasledujúcim problémom:

Zamestnáva viacerých ľudí z radov predtým dlhodobo nezamestnaných. Aj z rómskych osád.

 

Pracovníci majú za úlohu na páse triediť krabice podľa hmotnosti.

Tie, ktoré vážia 10 alebo viac kíl, treba položiť na pás. Ľahšie krabice pod desať kíl majú odniesť do skladu.

 

Tu prichádza prekvapenie:

Keď váha ukáže rôzne hodnoty, napríklad 9,25 kg, 12 kg, 11,3 kg, 8,3 kg, mnohí robotníci nevedia tieto čísla vyhodnotiť.

Nedokážu posúdiť, či 12 je viac alebo menej ako desať.
Nevedia, kam krabicu odniesť.

 

Pri riešení nás inšpiroval semafor. Rozhodli sme sa váhu upraviť tak, aby pri predmetoch ťažších ako 10 kíl zasvietilo zelené svetlo. Ak bude krabica ľahšia, váha sa rozsvieti na červeno. Jednoduché.

Rozoznať a triediť krabice podľa farieb už robotníci zvládnu.

rómska osadaPodľa niektorých problém chudoby osád je nieriešiteľný. Iní tvrdia, že sa to dá, avšak bude to náročné a dlhé, krôčik po krôčiku. Náš váhový semafor vidíme ako jeden z malých krôčikov.

 

Musíme priznať, najskôr nás prekvapilo, ako niektorí ľudia so základným vzdelaním nevedia určiť, či 12,5 kg je viac alebo menej ako desať.

Pýtali sme sa ich, keď kupujete cigarety, ako to počítate? Povedali, že pri nich im to vždy nejako vyjde.

 

Hneď nato nás ale ovládla iná emócia.

Povedali sme si, že ak existuje riešenie, ktoré môže ťažšie zamestnateľných ľudí zapojiť do výroby, ako napríklad náš kilogramový semafor, je to úžasné!

 

Veríme, že nuda a život bez dennodenných cieľov sú jedny z hlavných príčin zaostávania mnohých rodín v rómskych osadách.

Naopak práca ich nasmeruje k novým príležitostiam, k nádeji na o čosi šťastnejší život vrátane ich detí.

Z tohto zadania na konci dňa máme nakoniec veľmi dobrý pocit.

 

Graviton (c)